Algemene voorwaarden energetische behandelingen

Algemene voorwaarden energetische behandelingen


Toepassing van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt. Met het maken van een afspraak bij Praktijk Tamara wordt een behandelingsovereenkomst aangegaan.


Beroepscode
Praktijk Tamara volgt de beroepscode voor energetisch therapeuten. Je vindt de beroepscode hier: VVET Beroepscode Ethiek en Gedrag


Verdere plichten behandelaar
De behandelaar mag zonder toestemming van de cliënt geen behandelingen verrichten.
De behandelaar heeft een inspanningsverplichting, geen behandelverplichting.


Plichten cliënt
De cliënt informeert de behandelaar naar beste kunnen over zijn situatie en geeft alle relevante informatie die daarop van toepassing is. Om je goed te kunnen helpen, is het voor Praktijk Tamara namelijk belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te hebben.
De cliënt werk mee aan de behandeling en volgt adviezen zo goed mogelijk op.


Annulering
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan telefonisch – evt. via sms, whatsapp of voicemail – of via e-mail. Bij niet annuleren (no-show) en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt €25,- in rekening gebracht aan de cliënt.

Annulering door de behandelaar vindt zo tijdig mogelijk plaats. Samen wordt gekeken naar een ander tijdstip voor de sessie. Er worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht.


Betalingsvoorwaarden
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald door de cliënt.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur binnen 14 dagen te betalen zonder ophoging van kosten.

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Bij een betalingsachterstand wordt pas weer een nieuwe afspraak voor een behandeling gemaakt, wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan.

Voorkom gedoe, betaal op tijd!


Cliënten van Lunet zorg
Ben je cliënt bij Lunet zorg of daar cliënt geweest? Wegens contractuele verplichtingen mag ik je dan niet zomaar in behandeling nemen. Lunet zorg moet hiervoor toestemming geven. Met het aangaan van een behandelingsovereenkomst verklaar je dan ook dat je
a. Geen cliënt van Lunet zorg bent.
of
b. Schriftelijke toestemming hebt van Lunet zorg om bij mij in behandeling te komen. Deze schriftelijke toestemming geef je bij mij af voorafgaand aan de intake of behandeling.


Klachten- en geschillen
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling bij Praktijk Tamara. Bespreek dit altijd eerst met je behandelaar, Tamara Wallmüller. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen die naar ieders tevredenheid is.
Komen we er samen niet uit, kun je de klachtenprocedure van de VvET volgen. Je vindt de klachtenprocedure hier.


Wijzigen algemene voorwaarden
Praktijk Tamara behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op deze website.


Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.