Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie (CGT) steekt in op gedachten, gevoelens en gedrag. Ofwel het denken, voelen en doen en hoe deze van invloed zijn op elkaar.

CGT bestond tot 15 jaar geleden uit twee aparte stromingen: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie vertrekt vanuit het denken. Het kijkt naar de invloed van je denken op je gevoelens en gedrag. Door die gedachten aan te pakken, veranderen ook de gevoelens het gedrag. In de therapie wordt onderzocht of bepaalde gedachten wel helemaal kloppen en worden meer helpende gedachten aangeleerd.

Gedragstherapie vertrekt vanuit het gedrag. Door je op een bepaalde manier te gedragen, ga je daarbij passende gevoelens en gedachten krijgen. Dit gedrag wordt eerst in kaart gebracht, waarna ander, meer helpend gedrag wordt aangeleerd.

Zo’n 15 jaar geleden zijn beide stromingen samen gegaan in de cognitieve gedragstherapie. Het anders leren denken en anders leren doen zijn een mooie, elkaar aanvullende combinatie. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt kan de sessie meer uit cognitieve of meer uit gedragstherapie bestaan. Voor een groot aantal stoornissen zijn protocollen voor behandeling opgesteld vanuit de cognitieve gedragstherapie. Behandeling bestaat vaak uit therapiesessies en huiswerk.


Meer informatie over cognitieve gedragstherapie? Kijk op deze site

Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.