Energetische therapie

Energetische therapie


Energetische therapie gaat er vanuit dat alles energie is. Energie kun je voelen, energie kun je geleiden, energie ben je. Energetische therapie gaat ook uit van een samenhang tussen fysieke en emotionele/mentale klachten. Daarmee hebben fysieke klachten een diepere betekenis. De therapie werkt dan ook holistisch en kan bij verschillende klachten worden ingezet, zowel fysieke, als mentale en emotionele klachten.


Binnen energetische therapie wordt op verschillende manieren aan de hulpvraag gewerkt, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van inzichtgevende gesprekken, magnetiseren en psychometreren. Het is een vrij vorm van behandelen, er is geen vaststaand protocol. Er wordt gewerkt vanuit de behandelvraag, maar de energie is leidend voor waar op dat moment binnen de behandeling de aandacht op ligt.


Vanuit inzichtgevende gespreksvoering kom je tot inzicht in wat er aan de hand is en wat jij kunt doen om verandering te bewerkstelligen in datgene waar jij tegenaan loopt. Als therapeut ondersteun ik je in jouw proces, maar jij bent uiteindelijk degene die stappen mag gaan zetten om zo van jouw klachten af te komen.

Psychometreren is een onderdeel van een energetische behandeling wat hier nog eens aanvullend op werkt: je bent als behandelaar afgestemd op de energie van de cliënt en krijgt belangrijke thema’s in je op die betrekking hebben op die cliënt. Het kan zijn dat de therapeut dingen voor zich ziet, ineens dingen weet, fysieke sensaties ervaart, enz. Psychometreren kan in het moment zelf, maar ook buiten de sessie. Het kan op de persoon zelf, maar kan ook op voorwerpen. Het "lezen" van een foto is bijv. ook psychometreren. Psychometreren vraagt altijd om de vertaalslag te maken van datgene wat in de therapeut opkomt, naar de situatie van de cliënt. De informatie die in de therapeut opkomt, kan weer verdere inzichten geven aan de persoon en/of over de behandeling.

Middels magnetiseren wordt vervolgens verdieping in het proces aangebracht. Met de handen wordt de energie in het lichaam geleid. Dat kan zijn direct op het lichaam, met fysieke aanraking. Maar dat kan ook op enige centimeters boven het lichaam zijn of er een aantal meter vanaf. Net wat er op dat moment nodig is. Met magnetiseren kan energie worden afgevoerd, blokkades worden weggehaald en zuivere energie in het lichaam worden geleid. Tijdens het magnetiseren wordt er vaak ook gepsychometreerd.

Naast deze onderdelen kunnen aan energetische therapie nog allerlei andere elementen worden toegevoegd, zoals meditaties, werken met edelstenen, werken met chakrastemvorken, enz. Ook kan het zijn dat je thuis aan de slag mag met verdiepende opdrachten.


Energetische therapie vindt meestal face-to-face in dezelfde ruimte plaats, maar kan ook op afstand. Bijv. via beeldbellen, telefonisch of zelfs zonder elkaar te zien. De behandeling bestaat uit een intake waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht en behandelsessies.


Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.