Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven


Bij Praktijk Tamara wordt psychologische zorg geboden die door de zorgverzekeraar (deels) vergoed wordt, maar ook zorg die niet vergoed wordt. Het al dan niet (deels) vergoed worden van de zorg is afhankelijk van een aantal factoren. Check dus voordat je een afspraak maakt bij de zorgverzekeraar of en welk deel van de zorg je vergoed krijgt. Vraag dan naar de vergoeding bij psychologische hulp in de basis GGz bij een ongecontracteerde zorgverlener. Vraag ook na of er eventuele aanvullende voorwaarden zijn.
Praktijk Tamara is niet verantwoordelijk voor de vergoeding door je zorgverzekering na afloop van de behandeling. Neem dus altijd even contact op met je zorgverzekeraar voordat je bij Praktijk Tamara op intake komt. Zo voorkom je verrassingen achteraf.


Zorg die wordt vergoed
Binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GB-GGz) wordt gewerkt met prestaties: Kort, Middel, Lang en Chronisch. Aan iedere prestatie is een maximumtarief van vergoeding voor de zorg verbonden. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag, valt deze in een van de prestaties. De zorgvraagzwaarte wordt beoordeeld door de behandelaar aan de hand van de volgende criteria: de DSM-V stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten.

Praktijk Tamara wil zich niet laten leiden door zorgverzekeraars en heeft daarom geen contracten afgesloten. Dit betekent dat je de factuur eerst zelf betaalt aan de praktijk en deze vervolgens zelf indient bij de verzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering krijg je het bedrag (deels) terug. Het wettelijk verplichte eigen risico op de zorgverzekering (€385,-) is hierop van toepassing.

Om zorg vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts, artsVG, medisch specialist of bedrijfarts nodig. Daarin moet o.a. staan dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis-ggz, dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis, en gegevens van jou en van de verwijzer. De verwijsbrief moet altijd gedateerd zijn voor de start van de behandeling, maar maximaal een half jaar daarvoor. Is je verwijzer aangesloten bij Zorgdomein? Dan kan hij of zij de verwijsbrief ook digitaal naar de praktijk versturen.

Voor verwijzingen binnen de DBC van SGE Strijp en SGE International gelden aparte afspraken.


Zorg die niet vergoed wordt
Praktijk Tamara biedt ook zorg die niet vergoed wordt. Denk hierbij o.a. aan een eenmalig consult, behandeling bij een burn-out, een los intelligentie-onderzoek of behandeling bij een aanpassingsstoornis. Je rekent direct na een sessie af en kunt de kosten niet declareren bij de verzekering. Voor deze zorg is geen verwijsbrief nodig.


Tarieven
Bij zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering, wordt gewerkt met prestaties. Deze prestatie wordt bij je in rekening gebracht aan het einde van de totale behandeling. De kosten kunnen vervolgens (deels) worden teruggevraagd bij de zorgverzekering. De prestatie Chronisch wordt echter niet door alle verzekeraars vergoed bij een vrijgevestigde praktijk.

De volgende maximumtarieven gelden in 2020:
  • Prestatie Kort: €503,74
  • Prestatie Middel: €853,38
  • Prestatie Intensief: €1.383,65
  • Prestatie Chronisch: €1.330,98


Als je behandeling in 2019 is gestart, zijn dit de maximumtarieven van dat jaar:
  • Prestatie Kort: €507,62
  • Prestatie Middel: €864,92
  • Prestatie Intensief: €1.356,25
  • Prestatie Chronisch: €1.251,70


Zorg die niet vergoed wordt, wordt per sessie betaald. Daarvoor gelden de volgende tarieven:

Psychologische behandelingen:
  • Eenmalig consult 30 minuten: €45,-
  • Eenmalig consult 60 minuten: €90,-
  • Telefonisch consult 30 minuten: €30,-
  • Telefonisch consult 60 minuten: €60,-
  • Intakegesprek van 90 minuten (60 min. gesprek, 30 min. administratie): €90,-
  • Behandelsessie van 60 minuten (45 min. behandeling, 15 min. administratie): €90,-


Extra info
  • Voor eventuele reiskosten geldt een vergoeding van €0,19/km.
  • In de praktijk kun je pinnen of je kunt het geld achteraf overmaken op factuur of via een betaalverzoek.

Zie ook de algemene voorwaarden voor de voorwaarden rondom betaling en no-show.

Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.