Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven


Vergoeding psychologische behandelingen

Bij Praktijk Tamara wordt psychologische zorg geboden die door de zorgverzekeraar (deels) vergoed wordt, maar ook zorg die niet vergoed wordt. Het al dan niet (deels) vergoed worden van de zorg is afhankelijk van een aantal factoren. Check dus voordat je een afspraak maakt bij de zorgverzekeraar of en welk deel van de zorg je vergoed krijgt. Vraag dan naar de vergoeding bij psychologische hulp in de basis GGz bij een zorgverlener zonder contract. Meer specifiek gaat het bij Praktijk Tamara om de setting “Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II” en behandeling door de Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Vraag ook bij de verzekering na of er nog eventuele andere voorwaarden voor de vergoeding van behandelingen zijn. Praktijk Tamara voldoet in principe aan alle voorwaarden voor vergoeding, zoals een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Praktijk Tamara is niet verantwoordelijk voor de vergoeding door je zorgverzekering na afloop van de behandeling. Neem dus altijd even contact op met je zorgverzekeraar voordat je op intake komt. Zo voorkom je verrassingen achteraf.


Zorg die wordt vergoed
Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt vanaf januari 2022 gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Het Zorgprestatiemodel werkt met zogeheten "zorgprestaties". Dit zijn tarieven die afhankelijk zijn van de setting van de behandeling, van het beroep van de behandelaar, van wat er binnen de sessie gedaan wordt (diagnostiek of behandeling) en van de tijdsduur van het consult.

Voor Praktijk Tamara geldt:
• Setting = Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II
• Beroep = Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
• Diagnostiek = de intake/het eerste gesprek
• Behandeling = de sessie, mailcontact, telefonisch contact, feedback bij online modules, enz.
Zoek je de vergoeding bij je zorgverzekeraar voor psychologische hulp vanaf 18 jaar, kijk dan goed naar deze elementen. Zorgverzekeraars hebben namelijk alle vergoedingen van alle settingen en alle beroepen per tijdseenheid en inhoud van het consult op hun website staan.


Praktijk Tamara wil zich niet laten leiden door zorgverzekeraars en heeft daarom geen contracten afgesloten. Dit betekent dat je de factuur zelf betaalt aan de praktijk en deze zelf indient bij de verzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en verzekeringspolis krijg je het bedrag (deels) terug op je rekening gestort. Het wettelijk verplichte eigen risico op de zorgverzekering (€385,-) is hierop van toepassing en eventueel ook je eigen vrijwillige verhoging van dit eigen risico.

Om zorg vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts, artsVG, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Daarin moet o.a. staan dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis-ggz, dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis (de DSM-diagnose), en gegevens van jou en van de verwijzer, waaronder de AGB-code van de verwijzer. De verwijsbrief moet altijd gedateerd zijn voor de start van de behandeling, maar maximaal een half jaar daarvoor. Is je verwijzer aangesloten bij Zorgdomein? Dan kan hij of zij de verwijsbrief ook digitaal naar de praktijk versturen. Verder dient er tijdens de intake een DSM-diagnose gesteld te worden.


Samenwerkingsverbanden
Voor cliënten van Nieuwe Start Woonzorg gelden aparte afspraken.
De vergoeding van psychologische hulp binnen de DBC van SGE Strijp en International is per 01-01-2022 niet meer van toepassing vanuit de zorgverzekeraars.


Zorg die niet vergoed wordt
Praktijk Tamara biedt ook zorg die niet vergoed wordt. Denk hierbij o.a. aan een eenmalig consult of behandeling bij een burn-out. Je rekent direct na een sessie af en kunt de kosten niet declareren bij de verzekering. Voor deze zorg is geen verwijsbrief nodig. Ook de kosten voor een energetische behandeling vallen buiten het Zorgprestatiemodel en worden niet via deze weg vergoed door de zorgverzekeraar. Klik hier voor de tarieven van energetische behandelingen en informatie over de vergoeding daarvan.Tarieven psychologische behandelingen

Tarieven zorgprestaties Praktijk Tamara 2023
Bij zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering, wordt gewerkt met zorgprestaties. Dit zijn tarieven die afhankelijk zijn van de setting van de behandeling, van het beroep van de behandelaar, of er diagnostiek of behandeling gedaan wordt en van de tijdsduur van het consult. Bij een groepsbehandeling wordt ook gekeken naar het aantal personen wat per 30 minuten aanwezig is.

Het tarief van de zorgprestaties is all-inclusive. Er wordt dus geen aparte indirecte tijd gedeclareerd voor bijv. het maken van een behandelplan, rapporteren en administratie. Praktijk Tamara werkt volgens het principe Planning = Realisatie: er wordt gefactureerd wat er voorafgaand qua aanvangstijd en tijdsduur is afgesproken. Voor een intake wordt standaard 75 minuten gepland, voor een behandelsessie 60 minuten. Per 15 minuten dat een sessie korter of langer duurt, wordt de zorgprestatie naar beneden of naar boven bijgesteld. Wil je zelf standaard een andere tijdsduur voor je afspraak? Geef dit dan aan bij je behandelaar.


De tarieven van 2023 zijn gelijk aan die van 2022. De volgende tarieven gelden in 2023 voor de individuele behandelingen:Voor groepsbehandelingen gelden de volgende tarieven in 2023:
Tarieven zorg die niet vergoed wordt
Zorg die niet vergoed wordt, wordt per sessie betaald. Daarvoor gelden de volgende tarieven:
  • Eenmalig consult 30 minuten: €50,-
  • Eenmalig consult 60 minuten: €100,-
  • Telefonisch consult 30 minuten: €50,-
  • Telefonisch consult 60 minuten: €100,-
  • Intakegesprek van 90 minuten (60 min. gesprek, 30 min. administratie): €150,-
  • Behandelsessie van 60 minuten (45 min. behandeling, 15 min. administratie): €100,-

Uitloop wordt naar rato en per kwartier berekend.


Extra info
  • Voor eventuele reiskosten geldt een vergoeding van €0,19/km.
  • Je kunt het geld achteraf overmaken op factuur of via een betaalverzoek.

Zie ook de algemene voorwaarden voor de voorwaarden rondom betaling en no-show.


Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.