Diagnostiek

Diagnostiek

Bij Praktijk Tamara kun je, losstaand van een behandeltraject, diagnostisch onderzoek laten doen. Daarin wordt gekeken hoe je op verschillende vlakken van het dagelijks leven functioneert. Er zijn een aantal standaardonderzoeken die je hier op de site terug vindt. Deze kunnen los van elkaar worden afgenomen of in combinatie.


Heb je een specifiekere of andere vraag rondom diagnostiek? Informeer dan naar de mogelijkheden. Ik kijk graag samen met je of en hoe we een traject op jouw vraag kunnen afstemmen.


Na onderzoek volgt een adviesgesprek waarin we de resultaten bespreken. Je krijgt dan ook een verslag van het onderzoek mee. Dit is een cliëntverslag, waarin de uitslagen in begrijpelijke taal staan uitgelegd. Ik vind het namelijk belangrijk dat informatie voor en over jou geen abracadabra is, maar je op zo’n manier wordt aangeboden dat je het ook echt snapt. Naast het cliëntverslag kun je wel ook een formeel verslag ontvangen, bijvoorbeeld voor het CIZ of een andere instantie. Daarin wordt wat meer vaktaal gebruikt.


Hieronder staan een aantal van de mogelijke diagnostische onderzoeken:

Intelligentieonderzoek
Uitgebreider onderzoek naar (verschillende onderdelen van) de intelligentie vindt plaats met de WAIS-IV. Of er kan een eerste inschatting gemaakt worden op de intelligentie met de SCIL (Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking).


Screening cognitief functioneren bij ouderen
Met de MMSE (Mini-Mental State Examination) wordt een globale eerste indruk verkregen van het cognitief functioneren bij ouderen. Het is een korte vragenlijst waarin de persoon gevraagd wordt verschillende opdrachtjes uit te voeren. De vragenlijst geeft een idee van het geheugen, taalvermogen en de concentratie.


Coping
Coping is de manier waarop je omgaat met verschillende situaties. Het in kaart brengen van de coping wordt gedaan met de Utrechtse Coping lijst.


Emotioneel ontwikkelingsniveau
Afname van de SEO-R om inzicht te krijgen in het emotioneel ontwikkelingsniveau. Het in kaart brengen van het emotioneel ontwikkelingsniveau wordt vaak gedaan om de draagkracht van mensen met een verstandelijke beperking in beeld te brengen. De omgeving krijgt zo meer handvatten hoe met die persoon om te gaan.


Sociale redzaamheid
Afname met een SRZ(-P) om de sociale redzaamheid van iemand met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. De sociale redzaamheid bestaat uit taken die te maken met de dagelijkse gang van zaken: de zelfzorg, omgaan met geld, de mate waarin je de aandacht bij een taak kunt houden, verkeersveiligheid enz. De lijst kan worden ingevuld door de persoon zelf of door de omgeving.


Traject op maat
Als er iets anders nodig is dan een standaard onderzoek, kijken we samen wat dit dan is. Als ik denk dat ik aan je vraag kan voldoen, zetten we samen het traject in. Mocht mijn expertise niet toereikend zijn voor jouw vraag of mocht het niet haalbaar zijn om de diagnostische middelen (tests of vragenlijsten) aan te schaffen, kan ik je eventueel gericht doorverwijzen naar de specialistische GGz.

Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.